jestes-wazna.pdf

(635 KB) Pobierz
1
5
SPIS TREŚCI
WITAJ
I. WSTĘP
II. CZAS – ŻYJESZ ILUZJĄ!
III. SPRZYMIERZENIEC CZY WRÓG?
IV. FUNDAMENTALNE KROKI
PODEJMIJ DECYZJĘ
ĆWICZENIE – CZEGO CHCESZ?
ĆWICZENIE – TWOJE PRZEKONANIA
WIZJA – MÓJ IDEALNY DZIEŃ
9
15
27
33
41
51
53
56
59
V. CO JEST DLA CIEBIE WAŻNE?
JAKIE SĄ TWOJE POTENCJAŁY?
ĆWICZENIE – POZNAJ SWOJE WARTOŚCI
A TY CZEGO CHCESZ?
63
69
77
81
VI. CO WSPÓLNEGO MAJĄ CZAS I WIARA W SIEBIE?
ĆWICZENIE – DOCENIAJ SIEBIE
85
90
VII. PASJA – DLACZEGO JEST WAŻNA?
95
6
JESTEŚ WAŻNA
VIII. WIELOZADANIOWOŚĆ – WYRZUĆ DO KOSZA! 101
IX. NAWYKI I ZŁODZIEJE CZASU
ĆWICZENIE – ZŁODZIEJE CZASU
113
117
JAK WPROWADZIĆ POZYTYWNE NAWYKI W ŻYCIE? 118
X. ZNAJDŹ NA TO CZAS!
XI. UMIEJĘTNOŚĆ PLANOWANIA
ĆWICZENIE – JAK PLANOWAĆ?
121
133
137
XII. MOC MAŁYCH KROKÓW
ZASADA MAŁYCH KROKÓW W PRAKTYCE
143
146
ĆWICZENIE – DZIAŁAJ ZGODNIE Z ZASADĄ MAŁYCH
KROKÓW
148
XIII. DZIAŁANIE, CZYLI CO?
XIV. OSTATNI KROK. OD CZEGO ZACZĄĆ?
XV. ZAKOŃCZENIE
XVI. POSTSCRIPTUM – WIARA
XVII. JAK JESZCZE MOGĘ TOBIE POMÓC?
153
159
167
173
179
95
VII. PASJA DLACZEGO JEST
WAŻNA?
Istnieją różne czynniki, które mogą motywować Cię. Sprawią,
że będziesz czuć, iż podążasz do przodu. Jednym z pierw-
szoplanowych jest pasja, która nadaje życiu sens.
Dlaczego pasja jest tak istotna? Otóż, jeśli jesteś motywowa-
na przez swoją pasję, wówczas jesteś połączona ze swoimi
wartościami i sercem. Kierując się sercem, a nie głową czy
ego, realizujesz swoje cele z większą łatwością. Jesteś pełna
entuzjazmu i masz wizję tego, czego chcesz. Jeszcze zanim to
zrobisz. Nie słuchasz wtedy swojego ego. Ono związane jest
z głową. Uruchamia myślenie typu: muszę, powinnam, tak
wypada, wszyscy tak robią.
Często już dorosłe kobiety zachowują się jak małe dziew-
czynki. Chciałyby czegoś, ale nie pozwalają sobie na to.
Ważniejsze jest zdanie mamy, szefa bądź koleżanki z pracy.
My, kobiety, mamy dużo radości oraz entuzjazmu w sobie.
Mamy też bardzo dobrą intuicję. I wielka szkoda, że tak spo-
radycznie jej słuchamy. Gdybyśmy spróbowały nawiązać
z nią przyjacielską relację, z pewnością nasz entuzjazm
i spontaniczność byłyby dużo większe.
96
JESTEŚ WAŻNA
Za to nieustannie słuchamy swojej „głowy”. Często objawia
się to właśnie w postaci głosu rodziców czy nacisku społecz-
nego. Głos ten podpowiada Ci: idź na administrację, bo to
dobry zawód, ceniony. Zgadzasz się, mimo iż w głębi serca
marzysz o tym, by pracować jako przedszkolanka. Na samą
myśl, że będziesz prowadzić prywatne przedszkole, tryskasz
energią i błyszczą Ci oczy. Niestety, podejmujesz decyzję
niezgodną z Twoim wewnętrznym głosem. Tym razem głos
z zewnątrz był silniejszy. Przyczyniasz się tym samym do
tego, że Twoje powołanie zostaje uśpione. Z kolei zadowo-
lenie z wykonywanej pracy po jakimś czasie zanika. Jednak
w przyrodzie nic nie ginie. Wcześniej czy później Twoje
prawdziwe powołanie będzie chciało upomnieć się o Ciebie.
Zacznie pojawiać się w postaci frustracji i wewnętrznego nie-
zadowolenia z wykonywanej obecnie pracy.
Kierując się pasją, rzeczywiście czujesz, że to, co robisz, jest
dobre i ważne. Nie pracujesz tylko po to, aby osiągnąć jakiś
cel. Towarzyszy temu zaangażowanie, satysfakcja i radość
z tworzenia. Otaczasz się ludźmi, których kochasz i którzy
Cię wspierają. Skupiasz się na tym, co ważne. Słuchasz swo-
jego wewnętrznego głosu, na bok odkładasz obawy i frustra-
cje.
Każdy z nas ma jakiś talent czy dar, czekający tylko, by go
odkryć. Wymaga to jednak przyjrzenia się sobie, zaangażo-
wania i czasu. W biegu nie uda Ci się go odkryć. Robienie
czegoś z pasją sprawia, że jesteś otwarta na wykonanie kro-
ku wstecz. Nie boisz się tego, że jesteś uczniem. Pozwalasz
sobie na to, aby przyjrzeć się temu, czego już dokonałaś.
Cieszysz się z wykonanych choć małych kroków. Zaczynasz
Zgłoś jeśli naruszono regulamin