4-menadzer-doskonaly-motywacja.pdf

(1378 KB) Pobierz
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji
"4 Menadżer doskonały.
Motywacja"
Darmowa publikacja dostarczona przez
www.darmowe-ebooki.com
Copyright by Złote Myśli & Grzegorz Szczerba, rok 2013
Autor: Grzegorz Szczerba
Tytuł: 4 Menadżer doskonały. Motywacja
Data: 24.12.2013
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
www.zlotemysli.pl
email:
kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Spis treści
Wstęp
.......................................................................................... 5
Motywacja i motywowanie
............................................. 10
Sens pracy ....................................................................... 13
Potrzeby ......................................................................... 18
Definicja motywacji ....................................................... 29
Rodzaje motywacji ......................................................... 35
Zarządzanie i motywacja
................................................. 53
Postawy menadżera ........................................................ 61
Rola menadżera .............................................................. 74
Co motywuje pracowników?.......................................... 90
Czynniki pozbawiające motywacji ............................... 121
Finanse w motywowaniu
............................................... 138
Nie mam w budżecie
....................................................... 149
Zakończenie
........................................................................ 164
Bibliografia
........................................................................... 170
M o t y w a c j a i m o t y wow a n i e
W 2000 roku pojawiło się na ekranach kin wiele wspaniałych
filmów. Nie wszystkie z nich w odniesieniu do tematu poru-
szanego na kartach tego poradnika zasługują na podkreśle-
nie, jednakże przynajmniej jeden z nich może zostać w tym
miejscu przywołany. Przed oczyma widzów, którzy postano-
wili zobaczyć go na dużym ekranie, pojawiła się kolejny raz
Julia Roberts. Tym razem wcieliła się w rolę doświadczonej
przez życie, dwukrotnie rozwiedzionej matki trojga dzieci
— Erin Brockovich. Postać przez nią grana nie ma pieniędzy,
wykształcenia ani żadnych perspektyw. Zamiast tego została
obdarzona niezwykle wybuchowym charakterem i odziedzi-
czyła (być może po rodzicach) kompletnie ekstrawagancki
styl życia, ubioru i komunikacji z innymi. Mimo to w jednej
z ostatnich scen tego filmu otrzymuje od swojego szefa czek
na zawrotną sumę dwóch milionów dolarów. Czy ten chciał
ją w ten sposób zmotywować? Gdzieś w podświadomości
10
Motywacja i motywowanie
niejednego z widzów powstać mogła szalona myśl: gdybym
to ja otrzymał taką górę pieniędzy, na pewno zmotywowało
by mnie to do lepszej pracy…
Po r a d a n r 1
Na samym początku należy określić drobiazgi moty-
wujące podwładnych do lepszej pracy. Każdy z nich
jest inny i wymaga odrębnego, specjalnego trakto-
wania. Dlatego też warto pochylić się nad poszcze-
gólnymi osobami i niejako „rozszyfrować” najlepiej
działające na każdego drobiazgi. Mniej sprawdzają
się „grupowe” programy motywacyjne, a bardziej
indywidualnie dopasowane do każdego pracownika
z osobna podejście.
Zasiejmy jednak ziarno niepewności: czy na pewno? Puśćmy
wodze fantazji: być może wiele z otrzymujących tego typu
dar osób zyskałaby szansę na odejście z pracy, umożliwiając
każdej z nich prowadzenie spokojnego, rentierskiego życia
na jednej z wysp, gdzieś wśród bezkresu błękitnych fal Mo-
rza Śródziemnego?
Erin nie liczyła na tak znaczne docenienie jej poświęce-
nia. Choć przyjmując warunki oferowane przez kancelarię
adwokacką, nie mogła pochwalić się niczym znaczącym, pra-
cowała z zupełnie innego powodu. Nie licząc traktowania
11
Zgłoś jeśli naruszono regulamin