Sasmsung XCover 4 - SM-G390F - Instrukcja Obslugi PL.pdf

(6233 KB) Pobierz
SM-G390F
Instrukcja obsługi
www.samsung.pl
Polish. 03/2017. Rev.1.1
www.samsung.com
Spis treści
Podstawowe informacje
4
5
8
9
10
12
17
18
20
21
21
24
30
31
33
35
35
36
39
43
44
47
50
51
Przeczytaj najpierw
Przypadki przegrzewania się urządzenia
i rozwiązania tego problemu
Utrzymanie wodo- i pyłoszczelności
Zawartość opakowania
Wygląd urządzenia
Bateria
Karta SIM lub USIM (karta microSIM)
Karta pamięci (karta microSD)
Mocowanie paska na przegub
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Sterowanie ekranem dotykowym
Ekran startowy
Ekran blokady
Panel powiadomień
Wprowadzanie tekstu
Zrzut z ekranu
Otwieranie aplikacji
Bezpieczny katalog
Wiele okien
Konto Samsung
Przenoszenie danych z poprzedniego
urządzenia
Zarządzanie urządzeniem i danymi
Funkcje udostępniania
Tryb awaryjny
Aplikacje
52
54
57
61
64
65
66
77
81
82
84
87
88
88
90
90
92
Instalowanie lub odinstalowywanie
aplikacji
Telefon
Kontakty
Wiadomości
Internet
E-mail
Aparat
Galeria
Samsung Notes
Kalendarz
S Health
Dyktafon
Moje pliki
Zegar
Kalkulator
Radio
Aplikacje Google
2
Spis treści
Ustawienia
94
94
105
106
106
108
108
110
112
112
113
115
115
116
117
117
117
Wstęp
Połączenia
Dźwięki i wibracja
Powiadomienia
Wyświetlacz
Tapety i motywy
Zaawansowane funkcje
Konserwacja urządzenia
Aplikacje
Ekran blokady i zabezpieczenia
Chmura i konta
Google
Dostępność
Zarządzanie ogólne
Aktualizacja oprogramowania
Instrukcja obsługi
Informacje o urządzeniu
Załącznik
118 Rozwiązywanie problemów
3
Podstawowe informacje
Przeczytaj najpierw
Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
W zależności od regionu, operatora sieci, specyfikacji modelu lub oprogramowania urządzenia
opisana w instrukcji zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i
pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością
mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska,
w jakim uruchomiono aplikacje.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych
przez firmy inne niż Samsung.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością,
wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego.
Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia lub aplikacji.
Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z
urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie
tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie
praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem
korzystanie z multimediów.
Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie
danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane
dodatkowe opłaty, zależnie od posiadanej taryfy. Duże ilości danych lepiej jest przesyłać za
pomocą funkcji Wi-Fi.
Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi
aktualizacji, ale ich wsparcie może zakończyć się bez wcześniejszego powiadomienia. W
przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o
kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji
instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania
z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub
utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują
unieważnienie gwarancji.
4
Podstawowe informacje
Ikony pomocnicze
Ostrzeżenie:
sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga:
sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga:
wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
Przypadki przegrzewania się urządzenia
i rozwiązania tego problemu
Nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania baterii
Podczas ładowania urządzenie i ładowarka mogą się nagrzewać. W trakcie ładowania
bezprzewodowego lub szybkiego ładowania urządzenie może być cieplejsze w dotyku. Nie wpływa
to negatywnie na okres użytkowania urządzenia ani na wydajność i wchodzi w zakres normalnego
użytkowania urządzenia. Jeżeli bateria nagrzeje się zbyt mocno, ładowarka może przerwać
ładowanie.
Kiedy urządzenie się nagrzeje, trzeba wykonać następujące czynności:
Odłączyć ładowarkę od urządzenia i zamknąć wszystkie pracujące aplikacje. Poczekać, aż
urządzenie ostygnie, a dopiero potem rozpocząć ładowanie.
Jeżeli dolna część urządzenia się przegrzewa, może być to spowodowane podłączeniem
uszkodzonego kabla USB. Wymienić uszkodzony kabel USB na nowy kabel dopuszczony do
użytkowania przez firmę Samsung.
Podczas korzystania z ładowarki bezprzewodowej nie należy umieszczać innych
przedmiotów, takich jak metalowe obiekty, magnesy czy karty z paskiem magnetycznym,
między urządzeniem a ładowarką bezprzewodową.
Funkcja ładowania bezprzewodowego lub szybkiego ładowania jest dostępna tylko w
wybranych modelach.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin