Tomek - Poznanie swojej mocy i prawdy 2018.01.19.txt

(2 KB) Pobierz
Rozmowa telepatyczna.
Przyjemne doznania na kwiecistej łšce.
Napełnienie się uczuciem pełni, spełnienia, radoci, szczęcia.
Uwiadomienie na wszystkich poziomach.
Otwórz się na nowe dowiadczenia, na nowš wiedzę poprzez poznanie, da Ci to spokój, większš radoć życia.
Zaufaj sobie, temu z najwyższego poziomu.
Poddaj się z ufnociš nowym doznaniom.
Umysł trzyma się utartych schematów.
Tam gdzie jeste bšd całym sobš, bez wybiegania w przyszłoć i przeszłoć.
W teraniejszoci jeste Ty, nie ma tu umysłu.
Cokolwiek robisz doznawaj tej oto chwili na sto procent.
Zaakceptuj ten stan obecnoci w teraz.
Otwórz się na tzw.odmienne stany wiadomoci inne od fizycznego.
Albo Ty władasz sobš, albo umysł.
Sam ustalasz sobie ograniczenia.
Mentalna zabawa.
Podróżowanie poza ciało to naturalna umiejętnoć każdego człowieka.
Będšc niewiadomym jeste podatny na czyje wpływy, manipulacje.
Nie przyjmuj czyich prawd, samodzielnie dowiadcz prawdy.
Swojš intencjš odrzucaj negatywne energie do swoich włacicieli, wtedy to do nich wróci, a Ty sam jeste wolny.
Wysyłaj intencje wiadomie o tym czego chcesz dowiadczać.
Pro swoje najwyższe ja o co chcesz i wyobrażaj sobie to tak, jakby już to miał w teraniejszoci.
Ty jeste kreatorem własnej przestrzeni.
Wszystko Ty stworzyłe własnš intencjš.
Kompletne oczyszczenie za pomocš żywiołów.
Poznanie prawdy o samym sobie.
Utożsamiajšc się z materiš oddaliłe się sam od siebie.
Wszystko zależy od Ciebie i od Ciebie wszystko się zaczyna.
Dowiadczanie siebie jako istnienie.
Nie ma nic, jest tylko informacja i energia, sam wszystko tworzysz.
Jeli oddaliłe się od swojej prawdy nie masz połšczenia ze swojš nadwiadomociš, czyli z samym sobš.
Operacja fantomowa kolana, serca i mózgu.
Trening wychodzenia z ciała.
Im jeste bardziej wiadomy, tym masz większe możliwoci.
mierć to tylko mierć wyobrażeń.
Otwórz się na pełne dowiadczanie siebie i swojej iluzji.
Podziwianie piękna innych galaktyk wraz z istotami odmiennymi od człowieka.
Refleksje na temat hipnozy i nowych możliwoci.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin