Sabina 2018-01-22.txt

(0 KB) Pobierz
Obserwacja z nad chmur.
Najważniejsze aby się dobrze bawić.
Oczyszczanie na górze.
Dowiadczenie czym jest jednoć.
Oddalanie się od samego siebie.
Obserwacja kosmosu.
Pojawienie się w nieznanym miejscu.
Spotkanie drugiej połowy.
Możliwa zmiana planów przedurodzeniowych.
Usuwanie sprawiajšcej ból osoby z głowy.
Jeli zadecydujesz z mocnym wewnętrznym postanowieniem to możesz się wszystkiego pozbyć.
Proste ćwiczenia wychodzenia poza ciało.
Dopóki siedzisz w ciele nie wiesz co to wolnoć.
Wyrwanie i spalenie ciężkiego kamienia programów.
Nigdy nie poddawaj siebie pod wštpliwoć.
Utrwalenie własnej prawdy poprzez odsłuchiwanie sesji.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin