Jou Tsung-Hwa - Droga Tai-Chi.pdf

(12700 KB) Pobierz
D
R
O
C
A
(
.
,
t",
Jou Tsung Hwa
droga tai chi
James Morningstar
rebirthing
oddech światła
I
miłości
�½
RAVf
Jou Tsung
Hwa
D
R
o
G
A
(I" (
pod redakcją
przekład
Agnieszka Michalak
Shoshany Shapiro
,
�½
RAVI
Tytuł oryginału:
The Tao oj Tai-Chi Chuan. Way to Rejuvenation
Redakcja:
Ewa Miller
Korekta:
Jadwiga Osóbka-Olczyk
Projekt i wykonanie okładki:
Marcin Kostaciński (Medialab)
Układ typograficzny i łamanie:
STUDIO Skowroński
Druk i oprawa:
Wojskowa Drukarnia w Łodzi
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji
nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń
elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych,
bez uprzedniego wyrażenia zgody przez właściciela praw.
Copyright
©
Jou Tsung ł-;lwa
&
Tai Chi Foundation, Warwick, NY
First printing in Taiwan, Aprił,
1981
Copyright
©
for the Polish edition by Wydawnicrwo "Ravi"
ł997
ISBN
83-85997-65-2
Wydanie I,
Łódź
1997
Wydawnicrwo Ravi
ul. Wróblewskiego
26
93-578
Łódź
tel.
(0-42) 40 25 06,
fax
(0-42) 40 25 07
Zgłoś jeśli naruszono regulamin