Mistrz Liang Shou-Yu & Wu Wen-Ching - Tai-Chi-Chuan - 24 i 48 Postaw z Zastosowaniami.pdf

(33542 KB) Pobierz
Tai Chi Chuan
24 i 48 POSTAW Z ZASTOSOWANIAMI
Mistrz Liang, Shou-Yu
Wu, Wen-Ching
Tai Chi Chuan
24 i 48 Postaw
z
Zastosowaniami
Wydawnictwo YMAA
Kraków 2000
Autor oraz wydawca tego materiału nie są w żaden sposób odpowiedzialni za urazy
mogące powstać w wyniku niewłaściwego stosowania się do instrukcji zawartych w tej
książce.
Pewne praktyki lub prezentowane tutaj ćwiczenia mogą okazać się dla niektórych
osób zbyt męczące, dlatego też zaleca się uprzednią konsultację z lekarzem.
Tytuł oryginału:
Tai Chi Chuan
-
24 & 48 Postures with Martial Applications
©
ID
Copyrights
1993, 1996
Yang's Martial Arts Association (YMAA)
Copyrights
1999
for Polish edition by Wydawnictwo YMAA
Przełożył: Krzysztof Sokół
Korekta
i
redakcja: Robert Wąs
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydanie pierwsze, Kraków
2000
ISBN 83-88175-00-9
Skład i łamanie: Wydawnictwo YMAA
Druk i oprawa: Stabill. ul. Nabielaka 16. Kraków
Wydawnictwo YMAA
tel. 0601453289, (12) 267 2537
email: ymaapubl@cis.com.pl http://ymaa.cis.com.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin