Alzamora Sebastià - Bestie.pdf

(1312 KB) Pobierz
Książka ukazała się dzięki dofinansowaniu Institut d’Estudis Baleàrics
Crim de sang
© Sebastià Alzamora, 2012
©
FIRST PUBLISHED IN CATALAN BY
Raval Edicions SLU, Proa (Barcelona)
PUBLISHED
ARRANGEMENT WITH
Cristina M ora Literary & Film Agency SL (Barcelona, Spain)
COPYRIGHT © FOR THE TRANSLATION BY
Rozalya Sasor
COPYRIGHT © FOR THE POLISH EDITION BY
Wydawnictwo M arginesy, Warszawa 2014
===bl0+Cm8LPQpvWjsMaFg7Xm4Kb1ZhVTNXMwMy Cm5YYQM=
BY
Dla Maríi José Lagosa
===bl0+Cm8LPQpvWjsMaFg7Xm4Kb1ZhVTNXMwMy Cm5YYQM=
Z największej głębi człowieka
wychynęła bestia.
J O S E P L L U Í S A GU I L Ó
===bl0+Cm8LPQpvWjsMaFg7Xm4Kb1ZhVTNXMwMy Cm5YYQM=
Pisał:
Często, kiedy męczy mnie pragnienie, myślę o Duchu
Świętym. W przeciwieństwie do tego, co głoszą niektóre
z przesądów, my, wampiry, nie odczuwamy przykrości,
kiedy znajdziemy się wewnątrz kościoła. Widok krzyża
nigdy nie wywołał u mnie najmniejszego dyskomfortu
oprócz tamtego razu, kiedy w pewnej miejscowości przy
węgierskiej granicy jakiś pasterz użył krzyża, aby przebić
mi nim pierś, korzystając z tego, że akurat spałem
w swojej kryjówce. Jedną ręką wyrwałem wtedy
krucyfiks z ciała, drugą zaś wydarłem pasterzowi serce
i wycisnąłem z niego pięścią krew, spijając ją łapczywie.
Następnie nabiłem trupa na pal wyznaczający granicę
pomiędzy dwoma polami: chłostany porywami
lodowatego wiatru chwiał się, podobny do rozpadającego
się stracha na wróble, zagubiony w nocy bez pociechy
i bez nadziei. Krzyż zostawiłem wbity w ziemię, tuż obok
zwłok pasterza.
Nie niepokoją mnie ani krzyż, ani chrześcijańskie
świątynie – sam czciłem je kiedyś nabożnie w innym,
odległym już życiu. W obecnym stanie myśl o Duchu
Świętym uspokaja mnie więc. Koniec końców to też
demon,
daemon,
obydwaj zostaliśmy przyporządkowani
do bytów uznawanych przez człowieka za niepojmowalne.
Podobają mi się dary, które zwykło się łączyć z Duchem
Zgłoś jeśli naruszono regulamin