Metro 2034.pdf

(2229 KB) Pobierz
Tytułoryginału
MeTpo2034
Copyright© DmitryGlukhovsky, 2009
Przekładzjęzykarosyjskiego
PawełPodmiotko
Redakcjaikorekta
PiotrMocniak
Projektlogo,okładkiimapy
JacekDoroszenko
WWW.DOROSZENKO.COM
Opracowaniewersjielektronicznej
lesiojot
Copyright©forthiseditionInsignisMedia,Kraków2010
ISBN-13:978-83-61428-24-4
InsignisMedia
ul.SerenoFenna6/1031-143Kraków
Drukioprawa:
www.opolgraf.com.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin