Ciasta I.pdf

(1459 KB) Pobierz
Amoniaczki
40 dag m ki
10 dag margaryny
15 dag cukru
szklanka mleka
2 jaja
y eczka sypkiego amoniaku
cukier waniliowy lub esencja zapachowa
t uszcz do blachy
Sposób wykonania :
Mleko zagotowa .
We wrz cym rozpu ci amoniak, ostudzi .
Jaja utrze z cukrem i margaryn , doda przesian m k , ostudzone mleko i cukier
waniliowy.
Szybko zagnie ciasto (powinno mie konsystencje ciasta pierogowego) i pozostawi w
lodówce do nast pnego dnia.
Sch odzone ciasto rozwa kowa na grubo 1 cm, wykroi ma e ciasteczka, u o y je na
lekko nat uszczonej blasze i piec w gor cym piekarniku, a si zrumieni .
Amoniaczki mo na przechowywa w szczelnie zamkni tym naczyniu przez d u szy czas.
Babeczki biszkoptowe
6 jaj
25 dag cukru pudru
15 dag m ki
t uszcz i tarta bu ka do foremek
Sposób wykonania :
Bia ka ubi na sztywn pian .
ó tka utrze z cukrem pudrem do bia o ci.
Stopniowo po czy je z m k . Wymiesza .
Mas wla do foremek wysmarowanych t uszczem i wysypanych tart bu k .
Babeczki wstawi do umiarkowanie gor cego piekarnika na 20 minut.
Je li b d si zanadto rumieni , przykry papierem.
1
Babeczki kruche ze mietan i poziomkami
Ciasto:
30 dag m ki
15 dag margaryny
4 dag cukru
1 jajko
kilka y ek mietany
sól
Nadzienie:
2 szklanki mietanki kremówki
15 dag cukru pudru
cukier waniliowy
20 dag poziomek
Sposób wykonania :
Poziomki przebra , umy , os czy , usuwaj c szypu ki.
M k przesia na stolnic , wy o y margaryn i szerokim no em dok adnie posieka .
Doda cukier, jajko i mietan .
Wszystkie sk adniki wymiesza i szybko po czy .
Zostawi ciasto przykryte ciereczk w ch odnym miejscu na 20 minut.
Nast pnie rozwa kowa na grubo 3 mm, wyci kr ki i w o y do ma ych foremek
wyrównuj c brzegi.
Wstawi do piekarnika i upiec na z oty kolor (180oC).
mietan kremówk ubi , dodaj c pod koniec cukier puder i cukier waniliowy.
Upieczone babeczki wyj z foremek, na o y na nie do rodka bit mietan , na
wierzch poziomki.
Babeczki pó francuskie z owocami
ciasto:
2 szklanki m ki
20 dag margaryny
2/3 szklanki wody
krem:
1 jajo
5 y ek g stej mietany
10 - 15 dag cukru
cukier waniliowy
50 - 75 dag owoców (np. agrest, truskawki, liwki, morele, jagody, wi nie, jab ka itp.)
Sposób wykonania :
Margaryn posieka z m k , doda wod i bardzo szybko zarobi ciasto.
2
Sch odzi je w lodówce, rozwa kowa na placek grubo ci oko o 1/2 cm
Przykry nim foremki u o one jedna obok drugiej, docisn wa kiem, a nast pnie
dok adnie wylepi palcami.
U o y foremki na blasze.
Do ka dej w o y uprzednio czyszczone i ewentualnie rozdrobnione owoce, wla 2 - 3
y eczki kremu.
Krem: ubi pian z bia ka, usztywniaj c j cukrem i dok adnie wymiesza z ó tkami i
mietan .
Babeczki piec w bardzo gor cym piekarniku 15 - 20 minut.
Mo na równie upiec same babeczki i po ostudzeniu nape ni je dowolnym kremem lub
mas .
Babka dro d owa parzona
50 dag m ki
13 dag margaryny
15 dag cukru
5 ó tek
6 dag dro d y
szklanka mleka
cukier waniliowy lub esencja zapachowa
t uszcz do formy
Sposób wykonania :
Z y ki letniego mleka, dro d y, y eczki cukru i y eczki m ki przygotowa rozczyn.
Rozczyn pozostawi w ciep ym miejscu do wyro ni cia.
Zagotowa mleko i zala nim 1/2 ilo ci m ki.
Zaparzon m k dok adnie rozetrze y k , tak aby nie powsta y grudki, a gdy
przestygnie po czy z rozczynem i pozostawi w ciep ym miejscu do wyro ni cia.
ó tka utrze z cukrem i po czy z podro ni t zaparzon m k , doda reszt m ki i
wyrobi ciasto.
W trakcie wyrabiania wla roztopion i ostudzon margaryn .
Wyrabia ciasto tak d ugo, a zacznie odstawa od r ki.
Wy o y je do formy wysmarowanej t uszczem do 1/2 wysoko ci i pozostawi w ciep ym
miejscu do wyro ni cia.
Wyro ni te ciasto piec 50 - 60 minut w rednio gor cym piekarniku.
Po wyj ciu z formy posypa cukrem pudrem lub polukrowa .
Babka kurpiowska
80 dag m ki
15 dag mas a
3
12 ó tek
1/2 l mleka
25 dag cukru
8 dag dro d y
15 dag migda ów
15 dag rodzynków
Sposób wykonania :
Do po owy m ki wla dro d e rozpuszczone w mleku.
Gdy rozczyn lekko podejdzie - doda ó tka utarte z cukrem, wsypa reszt m ki i
wyrabia przez godzin .
Nast pnie rozpu ci mas o, doda do ciasta, wyrobi .
Doda zmielone lub pokrajane migda y i nadal wyrabia , a ciasto b dzie odstawa o od
r ki.
Na ko cu doda rodzynki.
Foremk wysmarowa t uszczem, wysypa m k .
Gdy ciasto podro nie nale ycie, piec oko o 1 godziny w dobrze nagrzanym piekarniku.
Po przestygni ciu wyj babk i polukrowa .
Babka marmurkowa
25 dag m ki
15 dag mas a
15 dag cukru pudru
olejek
4 du e jaja
pó paczki proszku do pieczenia
2 y ki kakao
Sposób wykonania :
Mas o utrze z cukrem i ó tkami, bia ka ubi , doda m k , bia ka i proszek, wszystko
po czy i w o y 1/3 cz
ciasta do formy, a do 1/3 doda kakao i na przemian k a
y k ciemne i jasne ciasto.
Po upieczeniu mo na posypa cukrem pudrem.
Babka orzechowa lub migda owa
8 dag m ki pszennej
8 dag m ki ziemniaczanej
20 dag margaryny
25 dag cukru
4
10 dag migda ów lub orzechów
5 dag rodzynek
4 jaja
y eczka proszku do pieczenia
Sposób wykonania :
Margaryn utrze z cukrem i jajami.
Do utartej masy doda m k pszenn i ziemniaczan wymieszan z proszkiem do
pieczenia oraz obranymi ze skórki i zmielonymi migda ami lub orzechami.
Nadal uciera , po czym wymiesza z rodzynkami.
Form bardzo starannie nat u ci , posypa tart bu k .
Piec w rednio gor cym piekarniku.
Babka piaskowa
2 szklanki m ki krupczatki
25 dag margaryny
5 jaj
1,5 szklanki cukru pudru
7 y ek mleka
1/2 proszku do pieczenia
olejek zapachowy
Sposób wykonania :
ó tka, cukier i margaryn rozetrze .
Mas wymiesza z proszkiem do pieczenia.
Z bia ek ubi pian .
Do utartej masy doda m k , olejek zapachowy, mleko i wymiesza .
Doda ubit pian i znowu lekko wymiesza .
Piec w formie ze sto kiem przez 45 minut.
Po upieczeniu polukrowa .
Babka puchowa
50 dag m ki
10 ó tek
20 dag rodzynek
kieliszek rumu
20 dag cukru pudru
15 dag mas a
sól
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin