Avon Focus 03 - 2014.pdf

(6529 KB) Pobierz
FOCUS
KATALOG 3/2014
MAGAZYN DLA KONSULTANTEK
Skorzystaj z wyj�tkowych ofert
na DZIE€ KOBIET
Zyskaj wicej z naszym
superHITEM:
Zapachem
femme
Polecam
Polecam
SUPER
NOWY, PRZEŁOMOWY
Tusz do rzs Aero Volume
NOWY, PRZEŁOMOWY
DEMO
1248409646.471.png
 
 
1248409646.502.png 1248409646.001.png 1248409646.012.png 1248409646.023.png 1248409646.034.png 1248409646.045.png 1248409646.056.png 1248409646.075.png 1248409646.085.png 1248409646.096.png 1248409646.107.png 1248409646.118.png 1248409646.129.png 1248409646.140.png 1248409646.151.png 1248409646.162.png 1248409646.173.png 1248409646.184.png 1248409646.195.png 1248409646.206.png 1248409646.217.png 1248409646.228.png 1248409646.239.png 1248409646.250.png 1248409646.259.png 1248409646.270.png 1248409646.281.png 1248409646.292.png 1248409646.303.png 1248409646.314.png 1248409646.325.png 1248409646.336.png 1248409646.347.png 1248409646.358.png 1248409646.369.png 1248409646.380.png 1248409646.391.png 1248409646.402.png 1248409646.408.png 1248409646.418.png 1248409646.429.png 1248409646.440.png 1248409646.451.png 1248409646.462.png 1248409646.465.png 1248409646.466.png 1248409646.467.png 1248409646.468.png 1248409646.469.png 1248409646.470.png 1248409646.472.png 1248409646.473.png 1248409646.474.png 1248409646.475.png 1248409646.476.png 1248409646.477.png 1248409646.478.png 1248409646.479.png 1248409646.480.png 1248409646.481.png 1248409646.482.png 1248409646.483.png 1248409646.484.png 1248409646.485.png 1248409646.486.png 1248409646.487.png 1248409646.488.png 1248409646.489.png 1248409646.490.png 1248409646.491.png 1248409646.492.png 1248409646.493.png 1248409646.494.png 1248409646.495.png 1248409646.496.png 1248409646.497.png 1248409646.498.png 1248409646.499.png 1248409646.500.png 1248409646.501.png 1248409646.503.png 1248409646.504.png 1248409646.505.png 1248409646.506.png 1248409646.507.png 1248409646.508.png 1248409646.509.png 1248409646.510.png 1248409646.511.png 1248409646.512.png 1248409646.002.png 1248409646.003.png 1248409646.004.png 1248409646.005.png 1248409646.006.png 1248409646.007.png 1248409646.008.png 1248409646.009.png 1248409646.010.png 1248409646.011.png 1248409646.013.png 1248409646.014.png 1248409646.015.png 1248409646.016.png 1248409646.017.png 1248409646.018.png 1248409646.019.png 1248409646.020.png 1248409646.021.png 1248409646.022.png 1248409646.024.png 1248409646.025.png 1248409646.026.png 1248409646.027.png 1248409646.028.png 1248409646.029.png 1248409646.030.png
zyskaj z PROGRAMEM KONSULTANTEK
femme
Poczuj si
JAK GWIAZDA
ka�dego dnia
Woda perfumowana
Avon Femme
5 0 m l
1179,80 /1l
59 99
Polecam
NIE PRZEGAP!
Kup now Wod perfumowan
Avon Femme i odbierz swoje 2 prezenty! *
* perfumowane balsam do ciała i dezodorant w sprayu
1248409646.031.png 1248409646.032.png 1248409646.033.png 1248409646.035.png 1248409646.036.png 1248409646.037.png 1248409646.038.png 1248409646.039.png 1248409646.040.png 1248409646.041.png 1248409646.042.png 1248409646.043.png 1248409646.044.png 1248409646.046.png 1248409646.047.png 1248409646.048.png 1248409646.049.png 1248409646.050.png 1248409646.051.png 1248409646.052.png 1248409646.053.png 1248409646.054.png 1248409646.055.png 1248409646.057.png 1248409646.058.png 1248409646.059.png 1248409646.060.png 1248409646.061.png 1248409646.062.png 1248409646.063.png 1248409646.064.png 1248409646.065.png 1248409646.066.png 1248409646.067.png 1248409646.068.png 1248409646.069.png 1248409646.070.png 1248409646.071.png 1248409646.072.png
 
 
1248409646.073.png 1248409646.074.png 1248409646.076.png 1248409646.077.png 1248409646.078.png 1248409646.079.png 1248409646.080.png 1248409646.081.png
 
zyskaj z PROGRAMEM KONSULTANTEK
katalog 2
katalog
3 Program dla CIEBIE
Program zarobkowy
Kup min. 2 wody
perfumowane Avon Femme,
a otrzymasz na nie
Avon Femme - nowy, zmysłowy zapach dla kobiet
40%
o p u s t u
Kup min. 2 wody
perfumowane Avon
Femme
a otrzymasz na nie
XX% opustu
Kup min. 5 wód
perfumowanych Avon Femme,
a otrzymasz na nie
50%
o p u s t u
Kup minimum 35 wód
perfumowanych Avon Femme
i zamów za 1 zł kupon
na tablet marki Lenovo
lub luksusow bi�uteri
LN 95182 - koszt 1 PLN netto
*
,
ka�de o warto”ci 580 zł
* Zestaw bi�uterii YES składa si z: zawieszki z ła¡cuszkiem, kolczyków i bransoletki.
Ła¡cuszek mo�e ró�ni£ si od przedstawionego na zdjciu.
LN 95174 - koszt 1 PLN netto
Oferta opustowa działa w ramach jednego zamówienia i dotyczy wody perfumowanej AVON Femme dla niej
dostpnej w tym katalogu.
Oferta na tablet Lenovo lub bi�uteri YES działa w czasie trwania kampanii 3 i nie podlega wielokrotno”ci. Kod kuponu
za 1 zł netto dopisz do zamówienia, w którym spełnisz warunek programu. Regulamin dostpny w Strefi e Konsultantki.
details
3
3
1248409646.082.png 1248409646.083.png 1248409646.084.png 1248409646.086.png 1248409646.087.png 1248409646.088.png 1248409646.089.png 1248409646.090.png 1248409646.091.png 1248409646.092.png 1248409646.093.png 1248409646.094.png 1248409646.095.png 1248409646.097.png 1248409646.098.png 1248409646.099.png 1248409646.100.png 1248409646.101.png 1248409646.102.png 1248409646.103.png 1248409646.104.png 1248409646.105.png 1248409646.106.png 1248409646.108.png 1248409646.109.png 1248409646.110.png 1248409646.111.png 1248409646.112.png 1248409646.113.png 1248409646.114.png 1248409646.115.png 1248409646.116.png 1248409646.117.png 1248409646.119.png 1248409646.120.png 1248409646.121.png 1248409646.122.png 1248409646.123.png 1248409646.124.png 1248409646.125.png 1248409646.126.png
każdy dzień to
każdy dzień to
każdy dzień to
DZIE KOBIET
KaŒdego dnia I N N A
KaŒdego dnia PIKNA
KaŒdego dnia
OLNIEWAJCA
Wyj–cie do kina z przyjaciółkami? Spotkanie
biznesowe? A moŒe ekskluzywna, wieczorowa
gala? Zdob…dž fantastyczne produkty w Pro-
gramie dla Konsultantek, dzi†ki którym kaŒ-
dego dnia i o kaŒdej porze b†dziesz zachwyca—
promienn… cer… i niesamowit… stylizacj….
COD ZIE NNY STY L
HITY KWARTAŁU
HIT
katalogu 2
HIT
katalogu 3
HIT
katalogu 4
Kosmiczna obj†to–—,
nieziemska lekko–—.
Absolutnie
pi†kne usta.
Poczuj si† jak
gwiazda.
Blackest Black
1856 4
Szminka „Doskonało…†
absolutna”
Kod produktu znajdziesz
w katalogu 3 na stronie 13
15 99
Woda perfumowana Avon Femme
Kod produktu: 1263 3
59 99
1179,80/1L
Tusz do rz‘s
Aero Volume
10 99
Black
1624 6
Oferta dost pna
w magazynie FOCUS
na tylnej okładce
Brown Black
1644 4
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
Do Programu liczona jest sprzeda kwalifi kowana – podstawa opustu, pomniejszona o warto - zwróconych przez Konsultantk€ produktów Aby otrzy-
ma- produkt/zestaw w specjalnej cenie Konsultantka, po spełnieniu warunków Programu, powinna wpisa- do swojego zamówienia odpowiedni kod Warto -
produktów/zestawów w specjalnej cenie nie podlega opustowi, nie wlicza si€ do bazy opustu ani kwoty kwalifi kacyjnej do Klubu Ró y Oferta nie podlega
wielokrotno ci Program działa tak e w Centrach Obsługi Konsultantek
1248409646.127.png 1248409646.128.png 1248409646.130.png 1248409646.131.png 1248409646.132.png 1248409646.133.png 1248409646.134.png 1248409646.135.png 1248409646.136.png 1248409646.137.png 1248409646.138.png 1248409646.139.png 1248409646.141.png 1248409646.142.png 1248409646.143.png 1248409646.144.png 1248409646.145.png 1248409646.146.png 1248409646.147.png 1248409646.148.png 1248409646.149.png 1248409646.150.png 1248409646.152.png 1248409646.153.png 1248409646.154.png 1248409646.155.png 1248409646.156.png 1248409646.157.png 1248409646.158.png 1248409646.159.png 1248409646.160.png 1248409646.161.png 1248409646.163.png 1248409646.164.png 1248409646.165.png 1248409646.166.png 1248409646.167.png 1248409646.168.png 1248409646.169.png 1248409646.170.png 1248409646.171.png 1248409646.172.png 1248409646.174.png 1248409646.175.png 1248409646.176.png 1248409646.177.png 1248409646.178.png 1248409646.179.png 1248409646.180.png 1248409646.181.png 1248409646.182.png 1248409646.183.png 1248409646.185.png 1248409646.186.png 1248409646.187.png 1248409646.188.png 1248409646.189.png 1248409646.190.png 1248409646.191.png 1248409646.192.png 1248409646.193.png 1248409646.194.png 1248409646.196.png 1248409646.197.png 1248409646.198.png 1248409646.199.png 1248409646.200.png 1248409646.201.png 1248409646.202.png 1248409646.203.png 1248409646.204.png 1248409646.205.png 1248409646.207.png 1248409646.208.png 1248409646.209.png 1248409646.210.png 1248409646.211.png 1248409646.212.png 1248409646.213.png 1248409646.214.png 1248409646.215.png 1248409646.216.png 1248409646.218.png 1248409646.219.png 1248409646.220.png 1248409646.221.png 1248409646.222.png 1248409646.223.png 1248409646.224.png 1248409646.225.png 1248409646.226.png 1248409646.227.png 1248409646.229.png 1248409646.230.png 1248409646.231.png 1248409646.232.png 1248409646.233.png 1248409646.234.png 1248409646.235.png 1248409646.236.png 1248409646.237.png 1248409646.238.png 1248409646.240.png 1248409646.241.png 1248409646.242.png 1248409646.243.png 1248409646.244.png 1248409646.245.png 1248409646.246.png 1248409646.247.png 1248409646.248.png 1248409646.249.png
 
1248409646.251.png 1248409646.252.png
 
1248409646.253.png 1248409646.254.png 1248409646.255.png 1248409646.256.png 1248409646.257.png 1248409646.258.png 1248409646.260.png 1248409646.261.png 1248409646.262.png 1248409646.263.png 1248409646.264.png 1248409646.265.png 1248409646.266.png 1248409646.267.png 1248409646.268.png 1248409646.269.png 1248409646.271.png 1248409646.272.png 1248409646.273.png 1248409646.274.png 1248409646.275.png 1248409646.276.png 1248409646.277.png 1248409646.278.png 1248409646.279.png 1248409646.280.png 1248409646.282.png 1248409646.283.png 1248409646.284.png 1248409646.285.png 1248409646.286.png 1248409646.287.png 1248409646.288.png 1248409646.289.png 1248409646.290.png 1248409646.291.png 1248409646.293.png 1248409646.294.png 1248409646.295.png 1248409646.296.png 1248409646.297.png 1248409646.298.png 1248409646.299.png 1248409646.300.png 1248409646.301.png 1248409646.302.png
Program dla Konsultantek - Katalogi 2 - 4 /2014
POZIOM AKTYWNO��
KOLOROWA
PIEL™GNACJA
Zbierz kolekcj† produktów Naturals,
dzi†ki której twoja skóra b†dzie naturalnie
promienna i nawilŒona kaŒdego dnia!
Osi gnij sprzeda min. 160 zł
i zamów jeden Hit kwartału
Wybierz
zestaw
Naturals
za 1
Soczysty Arbuz
dostarczy ci
energii
Lilia i Gardenia
wprawi… ci†
w romantyczny
nastrój
Zestaw
Soczysty Arbuz:
• Pachn ca
mgiełka
do ciała
el pod
prysznic
Kod zestawu:
9560 4
1
Zestaw Lilia
i Gardenia:
• Pachn ca
mgiełka
do ciała
el pod
prysznic
Kod zestawu:
9561 2
1
Zestaw Brzoskwinia
i Kwiat bawełny:
• Nawil aj cy tonik to twarzy
• Nawil aj cy krem do twarzy
Kod zestawu: 9480 5
1
Zestaw
Fiołek i Liczi:
• Pachn ca
mgiełka
do ciała
el pod
prysznic
Brzoskwinia
i Kwiat bawełny
przynios…
orzežwienie
i nawilŒenie
twojej skórze
Kod zestawu:
9270 0
1
Fiołek i Liczi sprawi…,
Œe twoja skóra b†dzie
nawilŒona i aksamitnie
mi†kka
Program obowi•zuje w katalogu 2, 3 oraz 4/2014. Wybierz 1 zestaw w ka dym katalogu, w którym spełnisz warunki Programu.
Zestaw zostanie dostarczony w kolejnym katalogu po spełnieniu warunków Programu.
1248409646.304.png 1248409646.305.png 1248409646.306.png 1248409646.307.png 1248409646.308.png 1248409646.309.png 1248409646.310.png 1248409646.311.png 1248409646.312.png 1248409646.313.png 1248409646.315.png 1248409646.316.png 1248409646.317.png 1248409646.318.png 1248409646.319.png 1248409646.320.png 1248409646.321.png 1248409646.322.png 1248409646.323.png 1248409646.324.png 1248409646.326.png 1248409646.327.png 1248409646.328.png 1248409646.329.png 1248409646.330.png 1248409646.331.png 1248409646.332.png 1248409646.333.png 1248409646.334.png 1248409646.335.png 1248409646.337.png 1248409646.338.png 1248409646.339.png 1248409646.340.png 1248409646.341.png 1248409646.342.png 1248409646.343.png 1248409646.344.png 1248409646.345.png 1248409646.346.png 1248409646.348.png 1248409646.349.png 1248409646.350.png 1248409646.351.png 1248409646.352.png 1248409646.353.png 1248409646.354.png 1248409646.355.png 1248409646.356.png 1248409646.357.png 1248409646.359.png 1248409646.360.png 1248409646.361.png 1248409646.362.png 1248409646.363.png 1248409646.364.png 1248409646.365.png 1248409646.366.png 1248409646.367.png 1248409646.368.png 1248409646.370.png 1248409646.371.png 1248409646.372.png 1248409646.373.png 1248409646.374.png 1248409646.375.png 1248409646.376.png 1248409646.377.png 1248409646.378.png 1248409646.379.png 1248409646.381.png 1248409646.382.png 1248409646.383.png 1248409646.384.png 1248409646.385.png 1248409646.386.png 1248409646.387.png 1248409646.388.png 1248409646.389.png 1248409646.390.png 1248409646.392.png 1248409646.393.png 1248409646.394.png 1248409646.395.png 1248409646.396.png 1248409646.397.png 1248409646.398.png 1248409646.399.png 1248409646.400.png 1248409646.401.png 1248409646.403.png 1248409646.404.png 1248409646.405.png 1248409646.406.png 1248409646.407.png
 
 
 
 
 
1248409646.409.png 1248409646.410.png 1248409646.411.png 1248409646.412.png
 
1248409646.413.png 1248409646.414.png 1248409646.415.png 1248409646.416.png 1248409646.417.png 1248409646.419.png 1248409646.420.png 1248409646.421.png 1248409646.422.png 1248409646.423.png 1248409646.424.png 1248409646.425.png 1248409646.426.png 1248409646.427.png 1248409646.428.png 1248409646.430.png 1248409646.431.png 1248409646.432.png 1248409646.433.png 1248409646.434.png 1248409646.435.png 1248409646.436.png 1248409646.437.png 1248409646.438.png 1248409646.439.png 1248409646.441.png 1248409646.442.png 1248409646.443.png 1248409646.444.png 1248409646.445.png 1248409646.446.png 1248409646.447.png 1248409646.448.png 1248409646.449.png 1248409646.450.png 1248409646.452.png 1248409646.453.png 1248409646.454.png 1248409646.455.png 1248409646.456.png 1248409646.457.png 1248409646.458.png 1248409646.459.png 1248409646.460.png 1248409646.461.png 1248409646.463.png 1248409646.464.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin