info.txt

(2 KB) Pobierz
Kurs MCSA 70-410 


MCSA Microsoftu jest certyfikatem dla wszystkich zainteresowanych zostaniem profesjonalistš na poziomie zaawansowanym w Microsoft Solutions. Kurs MCSA przedstawia informacje z dziedzin takich jak: Instalacja oraz konfiguracja Windows Server 2012, Administrowanie Windows Server 2012 oraz implementowanie magazynowania danych z Microsoftem. Kurs pomimo że skupiajšcy się na pracy z Windows Server 2012, jest również doskonałym ródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych magazynowaniem danych, protokołami transmisji i tematami pokrewnymi.Microsoft 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012

Module 1

- 01. MCSA 410 M1P01 - Installing Windows Server 2012R2
- 02. MCSA 410 M1P02 - Configuring Windows Server 2012 with SConfig
- 03. MCSA 410 M1P03 - Overview of the Windows Server 2012 GUI
- 04. MCSA 410 M1P04 - Windows Server 2012 Basic PowerShell Comandlets
- 05. MCSA 410 M1P05 - Windows Server 2012 GUI Shell Add or Remove

Module 2

- 01. MCSA 410 M2P01 - Overview Active Directory
- 02. MCSA 410 M2P02 - Installation of a Domain Controller
- 03. MCSA 410 M2P03 - Install a Domain Controller using IFM

Module 3

- 01. MCSA 410 M3P01 - Manging User Account Objects With AD DS Tools
- 02. MCSA 410 M3P02 - Manging Group Objects With AD DS Tools
- 03. MCSA 410 M3P03 - Managing Computer Objects With AD DS Tools
- 04. MCSA 410 M3P04 - Delegate AD DS Administration

Module 4

- 01. MCSA 410 M4P01 - Using Command-Line Tools for AD DS Management
- 02. MCSA 410 M4P02 - PowerShell AD DS Management
- 03. MCSA 410 M4P03 - PowerShell Bulk AD DS Management

Module 5

- 01. MCSA 410 M5P01 - Overview of IPv4
- 02. MCSA 410 M5P02 - Configure and Manage IPv4

Module 6

- 01. MCSA 410 M6 - Implement and Manage DHCP

Module 7

- 01. MCSA 410 M7 - Installing and Configuring DNS

Module 8

- 01. MCSA 410 M8P01 - Overview IPv6
- 02. MCSA 410 M8P02 - Configuring an IPv6 Network

Module 9

- 01. MCSA 410 M9P01 - Install and Configure a New Disk
- 02. MCSA 410 M9P02 - Working With Storage Spaces

Module 10

- 01. MCSA 410 M10P01 - Creating and Configuring a File Share
- 02. MCSA 410 M10P02 - Configuring Shadow Copies
- 03. MCSA 410 M10P03 - Create and Configure a Printer Pool

Module 11

- 01. MCSA 410 M11P01 - Overview of Group Policy Management
- 02. MCSA 410 M11P02 - Create And Manage Group Policy Objects
- 03. MCSA 410 M11P03 - Configure a Group Policy Central Store

Module 12

- 01. MCSA 410 M12P01 - Configure GPO Secuity Settings
- 02. MCSA 410 M12P02 - Auditing Via Group Policy Objects
- 03. MCSA 410 M12P03 - Configure AppLocker Settings in Group Policy

Module 13

- 01. MCSA 410 M13P01 - Overview of Hyper-V and the Hyper-V Manager
- 02. MCSA 410 M13P02 - Configuring Virtual Networking
- 03. MCSA 410 M13P03 - Creating and Configuring a Virtual Machine

Zgłoś jeśli naruszono regulamin