Kurs CASP.txt

(1 KB) Pobierz
Kurs CompTIA CASP


CASP jest jednym z najwyższych poziomów certyfikacji w bezpieczeństwie IT (oraz najbardziej cenionym). Dla profesjonalistów IT poszukujšcych rozwinięcia swoich umiejętnoci w dziedzinie bezpieczeństwa, zarzšdzania ryzykiem, integracjš komputerowš, rozpoznaniem (research) oraz analizš, CASP jest wszystkim czego można pragnšć. Certyfikat CASP daje nam wiadectwo naszej zdolnoci w zakresie konceptów zaawansowanych rodków bezpieczeństwa oraz udowadnia że jestemy zdolni do mylenia w sytuacjach kryzysowych potrzebnych do osišgnięcia niezbędnych rozwišzań. Nauczycie się jak zarzšdzać ryzykiem w firmie, wyszukiwać luki oraz słabe strony oraz jak je eliminować, jak analizować koncepty bezpieczeństwa oraz komponenty sieci.

Kurs ten jest najobszerniejszym znanym kursem instruktażowym z powyższych zagadnień, przygotowywujšc w pełni do egzaminu CASP a równoczesnie będšc niezbędnym dla wszystkich zainteresowanych tematem, nawet jeli nie planujš zdawać samego egzaminu.

Składa się z 7 modułów:
-kryptografia
-zarzšdzanie ryzykiem
-zasady i procedury bezpieczeństwa
-IT w firmie
-analiza i ocena bezpieczeństwa
-organizacyjne rodki bezpieczeństwa
-bezpieczeństwo hosta i aplikacji
Zgłoś jeśli naruszono regulamin