Tyszkiewicz J., Geografia historyczna.pdf

(14189 KB) Pobierz
GEOGRAFIA HISTORYCZNA
ZARYS PROBLEMATYKI
I n s t y t u t H i s t o r i i PA N
NAUKI POMOCNICZE HISTORII
seria nowa
pod redakcją
Andrzeja Rachuby i Sławomira Górzyńskiego
W serii dotychczas ukazały się:
Cezary Kuklo,
Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej,
Warszawa 2009
Dariusz Kołodziejczyk,
Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka
źródeł
muzułmańskich sąsiadów
dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego,
Warszawa 2013
Anna Sieradzka,
Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii,
Warszawa 2013
INSTYTUT HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
JAN TYSZKIEWICZ
GEOGRAFIA HISTORYCZNA
ZARYS PROBLEMATYKI
Warszawa 2014
Recenzenci:
dr hab. Marek Kazimierz Barański, prof. UKSW
prof. dr hab. Edward Potkowski, AH w Pułtusku
Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(umowa nr 539/P–DUN/2013) dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Redakcja: Wioleta Grządkowska
Rysunki w książce i na okładce: Grażyna Zborowska–Znajkowska
Skład i
łamanie:
Mercurius, Olsztyn
© Copyright by Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2013
© Copyright by Wydawnictwo DiG, 2013
ISBN serii: 978–83–7181–533–1
ISBN 978–83–7181–810–3
Wydawnictwo DiG Sp. j.
PL 01–987 Warszawa, ul. Dankowicka 16c lok. 2
tel./fax: (+48 22) 839 08 38
e–mail: biuro@dig.pl, http://www.dig.pl
Druk cyfrowy: TOTEM w Inowrocławiu
Zgłoś jeśli naruszono regulamin