umowa_szwedzka.pdf

(38 KB) Pobierz
KÖPEAVTAL för ett begagnat fordon
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY używanego pojazdu
Säljare / Sprzedający:
För- och efternamn: ............................................................................................................................
(Imię i nazwisko)
Adress: ................................................................................................................................................
(Adres)
Postnummer och ort:...........................................................................................................................
(Kod pocztowy i miejscowość)
Personnummer:...................................................................................................................................
(PESEL)
Köpare / Kupujący:
För- och efternamn: ...........................................................................................................................
(Imię i nazwisko)
Adress: ...............................................................................................................................................
(Adres)
Postnummer och ort:...........................................................................................................................
(Kod pocztowy i miejscowość)
Personnummer:...................................................................................................................................
(PESEL)
Fordon /
Pojazd
Tillverkare /
Producent:
.................................................................. Typ: ................................................
Första ibruktagande /
Pierwsza rejestracja:
.................................................................................................
Tillverkningsår /
Rok produkcji
: ................................................................................................................
Identifieringsnummer (chassinnummer) /
Nr identyfikacyjny (nadwozia)
:
..............................................................................................................................................................
Pris / Cena:.....................................................SEK
.............................................................................
Ort/
Miejscowość
Datum/
Data
.......................................................
Säljare /
Sprzedający
underskrift /
podpis
---------------------
www.rejestracjapojazdow-limanowa.pl
…...............................................
Köpare /
Kupujący
underskrift /
podpis
Zgłoś jeśli naruszono regulamin