umowa_wloska.pdf

(51 KB) Pobierz
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU
CONTRATTO D'ACQUISTO DI VEICOLO
Sprzedający / Venditore:
Imię i Nazwisko
Nome, Cognome: .................................................................................................................................
Zamieszkały w
Residente a : .........................................................................................................................................
Kupujący / Acquirente:
Imię i Nazwisko
Nome, Cognome: ................................................................................................................................
Zamieszkały w:
Residente a: ........................................................................................................................................
Pojazd Veicolo
Marka / Marca .......................................................................................................................................
Model / Modello ....................................................................................................................................
Nr nadwozia / Numero di telaio….........................................................................................................
Rok rejestracji / Anno immatricolazione ...............................................................................................
Cena sprzedaży / Prezzo di compera .............................................................................................
Miejscowość i data / Luogo e data …......................................................................
Podpis Sprzedającego
Firma del Venditore
..............................................
Podpis Kupującego
Firma dell'Acquirente
............................................
--------------------
www.rejestracjapojazdow-limanowa.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin