umowa_francuska.pdf

(69 KB) Pobierz
CONTRAT DE VENTE D'UN V
É
HICULE
Umowa kupna - sprzedaży samochodu
VENDEUR:
(
Sprzedający):.
...........................................................................................................
NOM
:(nazwisko
):
.
........................................................................................................................
ADRESSE:
(adres)
:................................................................................................................
N° DE LA CARTE D'IDENTITÉ:
.
..........................................................................................................
numer dokumentu tożsamości
ACQU
ÉREUR(Kupujący).
.........................................................................................................
NOM
:(nazwisko
):
.
.......................................................................................................................
ADRESSE:
(adres)
:...............................................................................................................
N° DE LA CARTE D'IDENTITÉ:
.
.........................................................................................................
numer dokumentu tożsamości
L'objet du présent contrat est le véhicule appartenant au vendeur décrit cidessous
Przedmiotem umowy sprzedaży jest będący własnością sprzedającego pojazd:
Marque
(Marka).......................................................................................................................
Modéle
(Model)...................................................................................................................
Millésime
( rok produkcji).........................................................................................................
VIN (numer nadwozia)............................................................................................................
Les parties ont fixé le prix de vente de
.............................................................................
Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę
miejscowość, data ….........................................................
place, date
.............................................................
VENDEUR
Sprzedający
---------------------
.....................................................
ACQU
ÉREUR
Kupujący
www.rejestracjapojazdow-limanowa.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin