Pączkowski J.J., Dziwny świat kwantów.pdf

(445 KB) Pobierz
Studia Elbląskie
Redaktor Naczelny
ks. dr hab. Stefan EWERTOWSKI
Zespół Redakcyjny
ks. Zdzisław BIEG, ks. Wojciech BOROWSKI,
ks. Andrzej KILANOWSKI, ks. Mieczysław JÓZEFCZYK,
ks. Walenty SZYMAŃSKI, ks. bp Józef WYSOCKI,
ks. Wojciech ZAWADZKI, ks. Marek KARCZEWSKI,
ks. Marek ŻMUDZIŃSKI
Artykuły recenzowane:
ks. Stanisław BAFIA – prof. UWM, dr hab. nauk humanistycznych – filozofia
ks. Antoni MISIASZEK – prof. dr hab. nauk teologicznych – teologia
ks. Jan WIŚNIEWSKI – prof. dr hab. nauk humanistycznych – historia
Wydano za zgodą
Biskup Elbląski
dr Jan STYRNA
z dnia 18 października 2011 r.; L. dz. 274/2011
Projekt okładki:
Adam KARZEL – „SQL” s.c.
Przygotowanie do druku, redakcja techniczna, indeksy:
Władysław Andrzej SACHA
Na okładce:
Panorama Elbląga. Widok miasta z 1554 r.
z kopii ze zbiorów Muzeum w Elblągu:
oryginał w Archiwum Państwowym w Gdańsku
Adres Redakcji
82-300 Elbląg, ul. Bożego Ciała 10
tel./fax 55 232-61-82
ISSN 1507-9058
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
FILOZOFIA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin