Bez strachu. Tom I - Albin Siwak.pdf

(1623 KB) Pobierz
SPIS TREŚCI
ALBIN SIWAK
Uwaga:
UWAGI AUTORA DO II WYDANIA
ALBIN SIWAK O SOBIE
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII
Rozdział XIII
Rozdział XIV
Rozdział XV
Rozdział XVI
Rozdział XVII
Rozdział XVIII
Rozdział XIX
Rozdział XX
Rozdział XXI
ALBIN SIWAK
BEZ STRACHU
Tom I
Uwaga:
Niektóre fragmenty zaznaczono grubym drukiem dodając informację dla zbieraczy tekstu z
Biuletynu PRP, że ten fragment opuszczono w Biuletynie PRP
UWAGI AUTORA DO II WYDANIA
Żeby podjąć walkę z zagrożeniami, jakie nas, Polaków, czekają, należy
dobrze poznać przyczyny, sposoby i ludzi, którzy za wszelka cenę próbują
ujarzmić Polskę i Polaków. A tę walkę o Niepodległą Polskę musi podjąć
cały Naród, gdyż już w tej chwili Polska
nie jest niepodległa i nie jest
niezależna.
Międzynarodowe żydostwo przy pomocy otumanionych Polaków już
dokonało i cały czas dokonuje ubezwłasnowolnienia nas Polaków.
Walkę o Niepodległą Polskę należy podjąć w trybie pokojowym
wykorzystując wszelkie istniejące narzędzia, istniejące w obecnym systemie
politycznym.
Takie możliwości i szanse są, ale zależne one są przede wszystkim od
poziomu wiedzy, od naszej znajomości faktów historycznych, oraz od naszej
wiedzy o tym, kto i dlaczego dzień po dniu uzależnia Ojczyznę Polaków –
Polskę, a także polską racje stanu od międzynarodowej mafii żydowskiej,
która w celu zdobycia zaufania i okłamywania Polaków przyoblekła się w
maskę przyjaźni i pomocy.
Książkę tę napisałem w celu przedstawienia prawdy i niezniekształconych
faktów, które obecnie pomijane są w trybie tak zwanej poprawności
politycznej, tej prawdy mówiącej o zabiegach żydowskich, jakie robili w XX
wieku, żeby zdobyć władzę nad światem ujarzmiając stopniowo
poszczególne kraje oszukańczymi hasłami demokracji, Ujarzmiali
bezwzględnie i krwawo zwłaszcza kraje chrześcijańskie, takie jak np. Rosję i
Polskę.
W XXI wieku żydowskie dążenia zmierzające do opanowania świata nie
uległy zmianie ani o jotę, dlatego również ta prawda, którą opisuję, stanie się
pomocną do rozszyfrowania ich celów, do których w sposób bezwzględny
dążą obecnie, tj. w XXI wieku.
Albin Siwak
Zgłoś jeśli naruszono regulamin