Wiciński M, Marciniak A - Skrypt do ćwiczeń z farmakologii.pdf

(2039 KB) Pobierz
WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA
W WARSZAWIE
Skrypt do ćwiczeń
z farmakologii
Michał Wiciński, Aleksander Marciniak
WARSZAWA 2015
Praca recenzowana przez prof. dr. hab. Grzegorza Grześka
Wydanie I
ISBN 978-83-942432-1-0
Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
www.wsiiz.pl
Opracowanie graficzne i skład: Łukasz Różyński
© Copyright by Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Warszawa 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie
całości lub fragmentów publikacji bez zgody wydawcy zabronione.
Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy,
Skrypt, który trzymacie w ręku, został zaplanowany jako zbiór wiadomości z zakresu
farmakologii na poziomie podstawowym. Jego odbiorcami jesteście Wy – studenci kierun-
ków medycznych. W przyszłości zmierzycie się z problemami farmakoterapii w określo-
nych jednostkach chorobowych. Ten skromny skrypt pomoże usystematyzować wiedzę,
a po latach i w chwilach wątpliwości, da wskazówki, którą ścieżkę terapii farmakologicznej
wybrać.
Farmakologia się rozwija. Wciąż pojawiają się nowe leki, zmieniają się zasady terapii
w określonych jednostkach chorobowych. Podstawy są jednak niezmienne i o nich właśnie
traktują akapity i rozdziały skryptu. Czytelnik znajdzie tu wiedzę elementarną, od mecha-
nizmu działania „tabletki na ból głowy” po informacje wysokospecjalistyczne, dotyczące
na przykład złożonej terapii antyretrowirusowej.
Mamy nadzieję, że zaproponowany przez nas skrypt znajdzie uznanie w Państwa oczach
i stanie się przydatną pomocą naukową w cyklu kształcenia farmakologii. Jesteśmy również
świadomi, że tak duży przekrój zagadnień tematycznych wymaga solidnego usystematy-
zowania. Ufamy, że nam się to udało, a Czytelnicy ocenią to pozytywnie.
Zachęcamy do poszerzania wiedzy na temat zagadnień poruszonych w skrypcie. Jed-
nocześnie będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące publikacji.
Spis treści
Podstawy farmakologii ogólnej
.............................................................................................6
Leki działające na układ współczulny
.................................................................................14
Leki działające na układ przywspółczulny
..........................................................................19
Środki zwiotczające mięśnie
................................................................................................21
Antyemetyki – leki przeciwwymiotne
.................................................................................22
Leczenie IBS – syndromu jelita drażliwego
........................................................................23
Leczenie BPH – łagodnego przerost gruczołu krokowego
..................................................24
Terapia schizofrenii
..............................................................................................................25
Terapia zaburzeń afektywnych.............................................................................................27
Leki przeciwlękowe i uspokajające
.....................................................................................29
Leki psychostymulujące
.......................................................................................................30
Leki przeciwotępienne (terapia choroby Alzheimera)
.........................................................31
Barbiturany
..........................................................................................................................32
Terapia padaczek
..................................................................................................................32
Leki przeciwpadaczkowe
.....................................................................................................34
Terapia choroby Parkinsona
.................................................................................................35
Leki stosowane w zaburzeniach funkcji przysadki
..............................................................36
Terapia zaburzeń funkcji tarczycy
.......................................................................................37
Leki stosowane w zaburzeniach gospodarki wapniowej
.....................................................38
Leki stosowane w terapii zaburzeń funkcji nadnerczy
........................................................39
Leki stosowane w terapii cukrzycy
......................................................................................41
Leki stosowane w terapii nadciśnienia
................................................................................43
Leki okulistyczne
.................................................................................................................45
Analgetyki – NLPZ
..............................................................................................................46
Analgetyki – opioidy
............................................................................................................48
Leki przeciwkaszlowe
..........................................................................................................49
Leki o działaniu wykrztuśnym
.............................................................................................50
Leki przeciwhistaminowe (H
1
)
............................................................................................51
Leki stosowane w terapii astmy
...........................................................................................51
Leki stosowane w terapii POChP
.........................................................................................53
Środki znieczulające miejscowo
..........................................................................................53
Znieczulenie ogólne
.............................................................................................................54
Leki wpływające na hemostazę
...........................................................................................56
Leki wpływające na pracę mięśnia sercowego
....................................................................59
Leki immunosupresyjne
.......................................................................................................61
4
Leki działające na układ pokarmowy
..................................................................................62
Leki wpływające na gospodarkę lipidową
...........................................................................66
Chemioterapia chorób wirusowych
.....................................................................................67
Leki przeciwgrzybicze
.........................................................................................................71
Leki przeciwbakteryjne
........................................................................................................73
Zestawienie aktywności przeciwdrobnoustrojowej wybranych grup
antybiotyków/chemioterapeutyków
.....................................................................................79
Rola układu cytochromów P450 w metabolizmie leków
....................................................80
Piśmiennictwo
......................................................................................................................81
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin