Sarwa A. - Czciciele ognia, czasu i szatana - religie Iranu.pdf

(1555 KB) Pobierz
Andrzej Sarwa
CZCICIELE OGNIA,
CZASU I SZATANA -
- religie Iranu
ZARATUSZTRIANIZM,
ANAHITYZM, MITRAIZM,
MANICHEIZM, MAZDAKIZM,
MAZDAZNANIZM, JAZYDYZM
Armoryka
3391935
33
CZCICI ELE OGN IA, CZASU I SZATANA
Andrz ej Sarwa
1
3391935
33
2
3391935
33
Andrz ej Sarwa
CZCICIELE
OGN IA,
CZASU
I SZATANA
ZAŚWIATY
W RELIGIACH IRANU
Armoryka
SANDOMIERZ
3
3391935
33
WI ELKA KSI ĘGA UMARŁYCH
TOM PI ERWSZY: ZAŚWIATY W RELIGIACH I RAN U
k
f
s
Redaktor: Marta Sarwa
Projekt okładki: Juliusz Susak
© Copyright by Andrzej Sarwa 2006
Na pierwszej stronie okładki:
Szapur II poluje na lwy,
moneta IV wiek, (licencja
public domain),
źródło: Internet – http://en.wikipedia.org/wiki/Image:E3_5_4a_sassanian.jpg
Na czwartej stronie okładki: Andrzej Sarwa, foto. Piotr Sławiński
Wydawnictwo
ARMORYKA
ul. Krucza 16
27–600 Sandomierz
tel (0–15) 833 21 41
e–mail: wydawnictwo.armoryka
@interia.pl
http://www.mandrago.vip.interia.pl/
Druk: Drukarnia Diecezjalna Sandomierz
ul. Żeromskiego 4
27-600 Sandomierz
ISBN 978-83-60276-35-8
4
3391935
33
Zgłoś jeśli naruszono regulamin