Dieta-bez-glutenu.pdf

(1090 KB) Pobierz
Dieta bez glutenu
Daria Nikołajuk, Marta Wysocka
Poradnia dietetycznaYánsè
1503768636.007.png 1503768636.008.png 1503768636.009.png 1503768636.010.png
Celiakia
Celiakia (choroba trzewna) – trwaj ą ca całe ż ycie
autoimmunologiczna choroba o podło ż u genetycznym i
charakteryzuje si ę trwał ą nietolerancj ą glutenu
gluten zanik kosmków jelitowych
zaburzenia wchłaniania objawy kliniczne
1503768636.001.png 1503768636.002.png 1503768636.003.png
Objawy
Celiakia jawna
pełnoobjawowa
Bóle i wzd ę cia brzucha
Biegunki tłuszczowe lub
wodniste, czasem zaparcia
Utrata masy ciała
Nadpobudliwo ść lub
zm ę czenie i apatia
Objawy niedoborów ( ż elazo,
witaminy)
Zaburzenia rozwoju u dzieci
Celiakia sk ą poobjawowa
Niespecyficzne,
pozajelitowe, czasem
pojedyncze objawy
Trudniej j ą rozpozna ć
Wyst ę puje du ż o cz ęś ciej
Posta ć utajona celiakii
obecne s ą przeciwciała we
krwi, ale brak zmian
jelitowych
1503768636.004.png
Diagnostyka
Bez konsultacji z lekarzem gastroenterologiem i bez bada ń
nie wprowadzamy diety bezglutenowej, bo to mo ż e
uniemo ż liwi ć postawienie prawidłowej diagnozy!
Badania serologiczne z krwi oznaczanie przciwciał:
Przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG)
Przeciwko endomysium mi ęś ni gładkich (EmA)
Przeciwko „nowej gliadynie” (GAFP)
Biopsja jelita cienkiego
Testy genetyczne – HLA DQ2 / DQ8
1503768636.005.png
Alergia na gluten
Reakcja uczuleniowa na
gluten mo ż e by ć
natychmiastowa oraz
ź na.
Objawy:
Wymioty
Biegunka
Wstrz ą s anafilaktyczny
Pokrzywka skórna
Wodnisty katar
Diagnostyka
Testy skórne
Podwy ż szone st ęż enie IgE
1503768636.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin